2011. március 24., csütörtök

Thư Pháp

Vietnámban a kalligráfiának hasonlóan nagy múltja van, mint szinte bárhol a Távol-Keleten. Nagyon sokáig a kínai írásjegyekre épülő Chữ Nôm írást használták, amit mára egészen elhanyagoltak (szinte csak az idősebb művészek közül őrzik, használják azt páran). A modern vietnámi kalligráfusok már sokkal inkább használják a Quốc Ngữ írást, ami Vietnám hivatalos, latin betűs írása. Az ezt használó kalligráfiát tekintik ma A vietnámi kalligráfiának, azaz Thư Pháp-nak (a thư verseket jelent, a pháp írást, írásmódot). A Thư Pháp a harmincas években az Új Költészet Mozgalom (Phong trào Thơ mới) hatására született, ugyanis ekkor kezdték a viet költők ezzel az írással írni költeményeiket. 1945 után a szépírás minden formája hanyatlásnak indult, de mára láthatóan újjáéledt és egyre népszerűbb a fiatal művészek körében, akik ma is főleg verseket, idézeteket írnak ill. festenek.


Trần Quốc Ẩn
Trần Quốc Ẩn II


Minh Hoàng / My Opera
Minh Hoàng / Multiply

nhan voung
thanglong
chame

Hoa Nghiêm


A poszt nyitóképe e.nhan / Nhan Ngo fotója.

2011. március 12., szombat

Charmion von Wiegand absztrakt művészete

Pár éve felkapottnak, újrafelfedezett különlegességnek számít Charmion von Wiegand (1896–1983) művészete, leginkább a buddhista tantra és az absztrakt művészet látványos találkozása miatt. Munkái valóban inspirálóak. Nagyobb, több lenyűgöző művét is összegyűjtő internetes galéria sajnos nem nagyon van, így különböző helyekről válogattam féltucatot.

The Kundalini Lotus
Invocation to the Adi-Buddha
Mandala of the Diamond Scepter
Mandala of the White Arrow
The Root Center

2011. március 11., péntek

Somma

Eraldo Bernocchi, a Sigillum S egyik alappillére a 25 éve többé-kevésbé folyamatosan létező és igen termékeny "főzenekaron" kívül több érdekes zenei kooperációban is részt vesz. Legutóbb a darkfolk-veterán Tony Wakeforddal készített izgalmas lemezt (Owls - The Night Stays), de a számomra egy kicsit kevésbé tetsző, ám a blog profiljába jobban passzoló új Somma lemez sem olyan régi még. A Somma (Sacred Order of Magic Music and Art) Eraldo Bernocchi és Petulia Mattioli gyermeke, de már az első lemez munkálatainál bekapcsolódott a dzsessz-körökben sokat magasztalt Bill Laswell. Hármójukon kívül a produkció állandó szereplőinek számít hat tibeti szerzetes is. Az első lemezükön (Somma 1: Hooked Light Rays, 1995) még egyértelműen a szerzetesek tradicionális zenéje dominált, ők jelentik a kiindulópontot, amihez Bernocchi, Mattioli és Laswell csak finoman, óvatosan teszi hozzá a magáét. A leginkább közös produktum a lemez leghosszabb tétele is egyben (Fluids Emanation), melynek dub-os lüktetése előre vetíti az irányt, amerre végül tovább haladtak több évnyi kihagyás után. A szám igazán kíváló, sajnálom, hogy a dzsessz-világzene fúzió irányába bontották ki az abban rejlő lehetőséget. A 2007-es lemezt nem ismerem teljes egészében, de amit hallottam, az nem igazán győzött meg. A tavalyi 23 Wheels of Dharma már valamelyest kiegyensúlyozottabb, a dzsessz, dub, világzene rajongóinak nagyon finom, tízpontos csemege. Én nem tartozom közéjük, így nem tudom teljes egészében élvezni az albumot, de ez legyen az én bajom. A lemez a soundcloud-on online meghallgatható.
A számos név alatt ill. megszámlálhatatlan zenekarban zenéló Bill Laswell zenei miniuniverzumából a Sommán kívül a Divinationt érdemes kiemelni. Az Akasha és Sacrifice lemezek értékes ambient-búgást, csilingelést rejtenek.2011. március 10., csütörtök

Sigillum S - Bardo Thos Grol

A korai indusztriális zenekarok egy meghatározó része képes volt masszív pallót hegeszteni saját kizökkent, sivár, erősen deszakralizált ipari világuk és időben vagy térben távoli animista, mágikus vagy okkult, azaz sajátjuktól látványosan eltérő spiritualitással bíró világok közé. Így vált a fogaskerék és napkerék felcserélhetővé, és így születtek delejes-obskúros-okkult rituálék a gyártósorok között. Olyan kreatív erőként jelent meg a modern kísérleti underground zenei kultúrában az okkultizmus, mágia, misztika, alkímia, ahogy azóta sem (bár a lökéshullám továbbgyűrűzése a mai napig tart egy-egy alműfajban, de már kiszámíthatóbb keretek között). Olyan zenei csoportokról van szó, mint a korábban már itt tárgyalt SPK és Autopsia, valamint a jelenlegi poszt tárgya. A Sigillum S egy olasz formáció, mely nem kevés hangszert, hangkeltőeszközt és gépet használt fel a kívánt mélységű hangzás eléréséhez. Legkomolyabb hatást a harmadik, 1987-es kiadványuk érte el. A 108 példányban kiadott másolt kazetta anyagát a Tibeti Halottaskönyv inspirálta. A Bardo Thos Grol címet viselő kazettán a jellegzetes ipari zörejek, monoton ritmusok találkoznak a tibeti szertartászenék – akkoriban még jóval ritkábban hallott – hangszereivel, hangszíneivel. A lemez egyértelműen hatással volt több, hasonló területen mozgó előadóra, ill. lemezre. A kazetta anyaga 1992-ben jelent meg CD-n (1080 példányban), majd tavaly egy feljavított minőségű verziója lett elérhető. A Verba Corrige Prod./Bandcamp 8 euróért tette letölthetővé a lemezt (320k, FLAC vagy mp3), de ha letölteni/megvenni nem is kívánja az ember, a teljes album meghallgatható az oldalon, vagy itt:"Sajátos azoknak a helyzete, akik életükben beavatási gyakorlatokat végeztek, vagy akik különleges körülményeknek köszönhetően egy, a beavatással analóg «megnyílást» éltek meg. Ezek a személyek az aggregátumokat létrehozó szanszárai erő mellett az igazi Ént is birtokolják, ami egy – az emberi állapotot meghatározó összes lelki és szubtilis elemtől elkülönülő – saját formáját megörző szanszárán túli princípium. Ez az Én egyúttal teljes szabadságot, a karmikus törvényszerűségtől való virtuális függetlenséget élvez. A tibeti bar-do szó a «között» értelmű bar-ból és a «kettő»-t jelölő do-ból tevődik össze (a bar-do tehát «kettő közötti»-t jelent). Ennek megfelelően általában «köztes állapotnak» fordítják, értve ez alatt az egyik életből a másikba átvívő állapotot. Ám a bardo szó elsődleges jelentése inkább «átmeneti állapot», tudniillik egy «keresztútszerű» bizonytalan állapotra utal, amit nem lehet egyértelműen meghatározni. E magyarázatot maguk a Bar-do Thos-sgrol fordítói többnyire magukévá teszik. A szövegekben foglalt tanítás határozottan kimondja, hogy akik – szellemi utat bejárván – képesek a halál beálltakor fellépő ájulást elkerülni vagy legyőzni, azok számára a halál utáni állapotok és a halál pillanata nem determinált. Ezek az emberek választhatnak. Alakíthatják sorsukat. Ha erejük nem elegendő a Végső Megszabadulás közvetlen eléréséhez, még mindig feltárul számukra a kondicionált világbéli új megnyilvánulás kiválasztásának módja, illetve hogy a legkedvezőtlenebb körülményeket hogyan kerüljék el." (Julius Evola)

2011. március 3., csütörtök

A Garuda röpte

A tudat természetének felfedezése
Agócs Tamás előadássorozata a Sambhalában

A Garuda röpte és más dzogcsen szövegek alapján 
előadás és nem-meditációs gyakorlat.
Téma: A tudat természete.

"A Buddha nyolcvannégy-ezerféle tanításának se vége, se hossza,

De mind arra az egyre való, hogy a tudat természetét felismerjük.
"
- Sabkar Lama

Időpont: csütörtök esténként 19.30 - 21.00-ig. 

Belépődíj: felajánlás (ajánlott támogatás: 500-1000 Ft

)
Részletes program: 

Március10. A tudat természetének felfedezése (1-3. ének)

Március17. Bevezetés a tudat természetébe (4-6. ének)
Március 24, A tudat természete mint az öt buddha-család mandalája (7. ének)

Március 31. Meggyőződés a tudat természete felől 1. (8. ének)

Április 7. Meggyőződés a tudat természete felől 2. (8. ének)

Április 14. Meggyőződés a tapasztalat káprázatszerűségéről (9. ének) 

Április 21. A világteremtő képzelet tanítása (10. ének)  

Április 28. A nem-kettős tudat önfelszabadító dinamikája (11-12. ének) 

Május 5. A valóságteremtő erők megtisztítása (13. ének) 

Május 26. A hatféle érzéklet önfelszabadítása (14. ének) 

Június 2. A mozgás és mozdulatlanság egysége (15. ének)

Június 9. Az erőfeszítés-mentesség tanítása (17-18. ének)

"Hús-vér tested vízben tükröződő holdfénynek tekintsd,

Szavaid visszhang gyanánt kongjanak az ürességben,
 
Minden gondolatod azon nyomban engedd elillanni!
" 
– Sabkar LamaShabkar Tsokdruk Rangdröl
(A szövegkiadás a helyszínen megvásárolható 1000 Ft-ért)

A tudat természetének felismerése minden buddhista meditáció kiindulópontja és végcélja is egyben. E kimondhatatlan és kimódolatlan valósággal csak a Tanítómester (Guru, Lama) képes szembesíteni az embert, majd ez a „beavatásos” élmény képezi a további gyakorlás alapját. Bár az előadásokon konkrét átadás nem történik, az itt elsajátítható módszerekkel felkészíthetjük magunkat az átadásra, illetve maga a gyakorlás is kiválthatja azt a tudatállapotot, amelyben az „áttörés” bekövetkezhet. A tudat természetén (nem-)meditálva hatalmas érdemeket szerezhetünk.


A háromrészes előadás és workshop (műhely) keretében a Nagy Teljesség (Dzogcsen) eredeti szövegforrásai alapján kísérli meg a dzogcsen szemlélet megértését és a szemlélődés főbb elemeinek elsajátítását.

 A magyarázatok az előadó alábbi fordításaira támaszkodik: 

• Sabkar Lama: A Garuda röpte. Megjelent: A Garuda röpte 2003 70-124. o.
• Garab Dordzse és Patrul Rinpocse: Három velős útmutatás, ami fején találja a szöget. Megjelent: A dzogcsen gyakorlása Dharma-füzetek 10. 2002. 8-39. o.

• Godemcsen: Szamantabhadra fohásza. Megjelent: Az Ősbuddha imája. Dharma-füzetek 11. 2002. 3-46. o. 

• Padmaszambhava: Szembesítés az értelemmel, melynek leplezetlen megpillantása elegendő a megszabaduláshoz. Megjelent: Tibeti Halottaskönyv - A bardó útmutatás nagykönyve 2009. 144-162.o.

• Padmaszambhava: Szemléletek füzére (megjelenés előtt).“A tudaton kívül a Buddhát sehol sem lehet megtalálni. Aki odabent nem ismeri, az odakint hiába is keresi. Hogyan is találhatná meg magát az, aki mást keres? Olyan ez, mintha egy bolond bambán bámészkodva eltévedne a tömegben, majd önmagát fel nem ismerve, mindig másokkal tévesztené össze saját magát.”  
–  Padmaszambhava


A thangkát, amelynek részlete az első kép, Szergej Noszkov festette.